AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ČIA Č. 1248


VSTOUPIT


Informace pro zákazníky a dodavatele o změně právní formy

S účinností od 01.01.2018 v souladu s Dohodou o postoupení práv a povinností, přechodu a převodu akreditací a autorizací, převádí RNDr. Pavel Vanoušek, IČO 12283649, veškeré činnosti včetně prostor, vybavení a majetku, zaměstnanců, zkušebních postupů a dokumentů systému kvality, na něž se vztahuje osvědčení o akreditaci vydané pro zkušební laboratoř č. 1248 a osvědčení o autorizaci pro autorizační set E6 na Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o. se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, IČO 06616861.

Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o. budou pokračovat ve všech smluvních vztazích s dosavadními dodavateli a odběrateli. Práce podle uzavřených smluv, dohod a objednávek budou zajišťovány za nezměněných technických a cenových podmínek. V případě požadavku odběratelů bude připraven dodatek ke smlouvě, týkající se změny právní formy dodavatele nebo smlouva nová.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Příloha